JAPANFUNBOX

Hi / Zdravo

Something different and new on my blog with Japanfunbox that is not category of fashion.
It was fun and cool to make a collaboration with Japanese company of candies.
Check for my opinions, read and enjoy.

Nešto novo i drugačije na mom blogu sa Japanfunbox što ne spada u kategoriju mode.

 Bilo je zabavno i kul surađivati sa japanskom kompanijom slatkiša.

Provjerite moja mišljenja, pročitatje i uživajte.


I know it's not typically for my blog to share such a posts but for me it was new experience I need to share. It's not all about candies, I have never tried foreign products and that was the most exicting part.
When I get the box I needed to wait some days to open all of the stuff because I needed to take some shots. That was the most intense part. I hope you'll enjoy my comments.
About the Japanfunbox, there are several types of boxes.
I chose Japanese candy & snack box but if you want, you can pick only candy box.
The shipping is free and so fast. The package arrived to my address for 5 business days. Amazing, right? 
There are available mini, original and family box, so choose what would you love to try.


Znam da nije tipično za moj blog da dijeli ovakve postove ali ovo je bilo noov iskustvo koje sam morala podijeliti. Nije sve ni u slatkišima, nisam nikada probala strane proizvode što je i bio najzanimljiviji dio. 
Kada sam dobila kutiju, morala sam čekati nekoliko dana da otvorim sve proizvode jer sam ipak trebala slikati ovo sve. To je bio najviše napeti dio. Nadam se da ćete uživati u mojim komentarima.
O Japanfunbox, tu su različite vrste paketa.
Ja sam odabrala japansku candy & snack kutiju ali ako želite, možete odabrati samo i candy kutiju.
Poštarina je besplatna i brza. Pošiljku sam primila u roku od 5 radnih dana. Odlično, zar ne?
Tu su također dostušne mini, original i family kutiju, pa izaberite ono što bi voljeli probati. 1. ''Umaibo'' Delicious Stick
Mentai (spicy cod roe) flavor
A friend said it's amazing and specific, I tasted and I share the same opinion too.
Prijatelj kaže da je odlično i specifično, probala sam i dijelim isto mišljenje.


2. ''Umaibo'' Delicious Stick
Cheese flavor
This is fantastic, it desappeared for 3 seconds. It has splendid taste of cheese, irresistible.
Ovo je sjajno, nestalo je za tri sekunde. Ima divan ukus sira, neodoljivo.


3. ''Umaibo'' Delicious Stick
Corn potage flavor
I didn't like it. It seems to miss some special ingredient.
Nije mi se svidjelo, kao da fali taj neki poseban sastojak.


4. Sherbet Lick - Grape flavor
It crackles, it's acidly and so delicious. One more great candy. I like the grape flavor. Unusual but fantastic.
Pucketa, kiselo je i mnogo ukusno. Još jedna odlična poslastica. Sviđa mi se ukus grožđa. Neobično a odlično.


 5. Sonomanma Peach
Chewing gums, sweet and right for kids. Sweetish taste lasts long, it doesn't disappear after some seconds.
Žvake, slatke i prave za djecu. Sladunjav ukus traje dugo, ne nestane nakon nekoliko sekundi.


 6.  Pretz Tomato taste
Something like TUC with flavor of pepper in form of sticks. The box has two practical bags. The taste is so stunning, specific and the sticks are crunchy. I want more.
Nešto kao TUC sa ukusom paprike u obliku štapića. Kutija ima dvije praktične kesice. Ukus je divan, specifičan i štapići su hrskavi. Želim još.


7. Hi-Chu Strawberry
My favourite candy from Japanfunbox definitely. I usually don't like candies with flavor of strawberry but these candies are top. So similar to Tofitta but they're not sticky, they melt in mouth. I just want them more and more. My friends said they are the best of the whole box.
Moj omiljeni slatkiš iz Japanfunbox-a, definitivno. Inače ne volim slatkiše sa ukusom jagode, ali ove bombone su vrh. Mnogo slične Tofitti ali nisu ljepljive, tope se u ustima. Želim ih puno više. Prijatelji su se također složili da su najbolje od čitave kutije.
What do you think? Is it awesome?
Leave your comments below.

Šta mislite? Da li je odlično?
Ostavite svoje komentare.